Historie balónového létání

Konstruktéry prvních horkovzdušných balónu byli bratři Montgolfierové. První úspěšný test jejich horkovzdušného balónu proběhl 4. června 1783 ve městě Annonay ve Francii. Jednalo se o velký balón o průměru 10 m, vzduch uvnitř obalu byl ohříván ohněm ze slámy a vlny. Posádku tehdy tvořil beran, kohout a kachna. Balón se vznesl do výšky 2000 metrů a za 10 minut uletěl 2 km. Tento test prokázal jednak to, že tento typ balónu je skutečně schopen bezpečně létat a návrat zdravých zvířat vyloučil také přítomnost jedovatých plynů v atmosféře – obloha se tak otevřela pro další lidské dobrodruhy. Od té doby se všem horkovzdušným balónům říká montgolfiéra.

Jen o několik týdnů později uskutečnil profesor Charles s bratry Robertsovými úspěšný test balónu plněného vodíkem, tzv. charliéry. Po přistání byl balón zničen vesničany, jako ďáblovo dílo.

První balón s lidskou posádkou, konstruován bratry Montgolfierovými, se vznesl 21. listopadu 1783. Jednalo se o balón vysoký 26 metrů a v průměru měřil až 15 metrů. Členy posádky byl lékárník Pilatre de Rozier a markýz François Laurent d’Arlendes. Posádka byla v koši umístěném pod balónem. Let trval 25 minut a poté balón bezpečně přistál na zemi. Celý let se odehrával ve Versailles, před zraky krále Ludvíka XVI., celého královského dvora a také asi 130 000 zvědavců.

Pilatre de Rozier zahynul, společně se svým druhem Romainem, o dva roky později, při testování nového druhu balónu, tzv. roziéry. Tento druh balónu kombinoval vodíkový a horkovzdušný balón. Balón ale ve výšce 400 m vzplanul a oba dobrodruzi zahynuli.

První montgolfiéru u nás vypustil známý cestovatel Tadeáš Hanka.

Vývoj balónu trval téměř další jedno století, než byly balóny zastíněny dalších významným vynálezem – letadly. Znovuzrození balónů se odehrálo v 70. letech minulého století. Od té doby slouží horkovzdušné balóny pro rekraci a reklamu.